Банктік кепілдіктер

Тендерлік кепілдіктер
250 млн ₸ дейін

Кепілдерген, болжанбайды!

Кепілдіктеріміздің артықшылығы

 • Өтінімді жылдам қарастырамыз

  Өтінімді жылдам қарастырамыз

 • Құжаттар санының аз болуы

  Құжаттар санының аз болуы

 • Тиімді тарифтер

  Тиімді тарифтер

Тендерлік кепілдіктер

Тендерге/ конкурсқа қатысуды қалаған әлеуметті мердігердің тендерлік/ конкурстық өтінімін қамтамасыз ету

Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау кепілдігі

Келісімшарт/ шарт бойынша міндеттемелерді тиісті түрде және уақытында орындауды қамтамасыз ететін кепілдік

Төлем кепілдігі

Келісімшарт бойынша сатып алушының төлемдік міндеттемелерін қамтамасыз ететін кепілдік

Аванстық төлемді қайтару кепілдігі

Сатып алушының аванстық төлемін жүргізу шегінде өзінің міндеттемелерін қамтамасыз ететін кепілдік

Қамтамасыз етудің түрлері

 • Кепілсіз бланкілік (айналымды ескерумен /ескерусіз) 
 • Қаржыландыру бағдарламалары бойынша кредит желілері шеңберінде
 • Ақша кепіліне (100%)

Сатып алушының артықшылықтары

Сатып алушы банктің алған құжаттардың сыртқы белгілері бойынша аккредитив талаптарына сай қанағаттандырылатынына көз жеткiзгенше, ол төлемді орындамайтынына берік кепілдікте болады.

Тиімді қаржылық менеджмент - алдын ала төлем жасағанша, аккредитив бойынша төлем жасау тиімді.

Сатушының артықшылықтары

Жеткізуші аккредитив талаптарына сәйкес құжаттарды тез арада банкке тапсыра салысымен, төлемді алатынына сенімді бола аласыз.

Сатып алушының банкке сенімсіздігі болғанда, бірінші санатты бані дәлелдемелерін талап етуіне болады.
Сатылым географиясын кеңейту.

Аккредитиів ашу

 • Аккредитивтік есеп айырысу нысаны қарастырылған келісімшарттың көшірмесін банкке ұсыну
 • Банкпен Аккредитивтік қызмет көрсету шартын бекітіп, оған қол қою
 • Импорт бойынша мәміленің төлқұжатын ресімдеу
 • Аккредитивті ашу туралы өтінішті белгіленген нысанда үш данада толтыру
 • Өз шотында аккредитивті жабатын соманы немесе Банктің кредит желісінің болуын қамтамасыз ету

Ослайша, бұл қаржылық құрал екі жақтың да мүдделеріне қызмет етеді, яғни сатып алушының банкі төлемге кепілдік берсе, ал сатып алушы тауарды жеткізуге кепілдік береді.

Аккредитив экспортермен немесе импортермен байланысты келісімшарттар бойынша есеп-айырысу үшін қолданылып қана қоймай, бір мемлекетттің аймағында да қолданылады.